Veebimees OÜ on investeerinud jätkusuutliku äritegevuse tarbeks ka kaubamärkidesse. Firma eesmärgiks pole lühike ja tulus äritegevus, vaid pigem mõistliku teenistusega pikaajaline tegevus.

Muidugi on kaubamärke kümneid tuhandeid ja laiemalt tuntuks saab neist väike osa. Ometigi usun, et interneti leviku ja järjest rohkem teenustele liikuva majanduse tingimustes on intellektuaalne omand(kaubamärk) samavõrd oluline kui muud tootmisvahendid(masinad, hooned, tehnika).

Oma tegevusalade kaitseks teiste firmade eest on Eestis registreeritud järgmised kaubamärgid:

Registreeringu number 43123
Registreerimise kuupäev 22.09.2006
Registreerimistaotluse number M200501026
Kehtivuse lõppemise kuupäev 22.09.2026
Avaldamise kuupäev 03.07.2006
Kaubamärk VEEBIMEES
Omanik Veebimees OÜ, Pere 3 44315 Rakvere EE
Patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22 10118 Tallinn

Klass 9
teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ning -vahendid; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, CD-d, DVD-d, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutite seadmed ja liidesed; arvutiprogrammid ja tarkvara, sõltumata salvestus- ja edastusvahenditest; andmekandjatele salvestatud tarkvara; arvutivõrgust allalaaditud tarkvara; teleri vahendusel kasutatavad mängu- ja ajaviiteseadmed; elektroonilised trükised.

Klass 16
paber, papp (kartong) ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid (maalimiseks); kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed.

Klass 35
andmeotsing arvutifailides (kolmandatele isikutele), andmetöötlus arvuti abil; arvuti andmebaasidesse info kogumine ja selle süstematiseerimine; reklaam, arvutivõrgureklaam, reklaampinna üürimine; ärijuhtimine, äriinfo; kontoriteenused; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); näidiste levitamine; kirjalike teadete ja registreeringute registreerimise, ümberkirjutamise, koostamise, kompileerimise või süstematiseerimise teenused, k.a matemaatiliste või statistikaandmete kompileerimise või kasutamise teenused.

Klass 37
arvutiriistvara ja -tarkvara paigaldus, hooldus ja parandus.

Klass 38
side, telekommunikatsiooniteenused, arvutiside; info- ja kuvaedastus arvuti abil; globaalsesse arvutivõrku juurdepääsu pakkumine; elektroonilise teadetetahvli teenused (BBS-teenused).

Klass 42
arvutivõrgu kaudu pakutavad arvutisüsteemide analüüsid, arvutitarkvara hooldamine ja graafiline kujundamine; arvutiriistvara, -tarkvara ning -süsteemide projekteerimine ja arendused, andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele; arvutiprogrammide ja andmete teisendamine; arvutiandmebaaside taastamine; arvutiprogrammide koostamine, nüüdisajastamine, dubleerimine; arvutitarkvara kujundamine ja hooldamine; arvutite ja arvutitarkvara rent, tarkvara ajutise kasutamise võimaldamine; otsingumootoritega kindlustamine; veebisaitide loomine, disain, haldamine ja hosting; arvutiriistvara-alased konsultatsioonid, arvutitarkvara-alased konsultatsioonid.

Registreeringu number 43961
Registreerimise kuupäev 06.06.2007
Registreerimistaotluse number M200600402
Kehtivuse lõppemise kuupäev 06.06.2017
Avaldamise kuupäev 01.03.2007
Kaubamärk VEEBIMEES
Omanik Veebimees OÜ, Pere 3, Rakvere 44315 Lääne-Viru maakond EE
Patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22 10118 Tallinn

Klass 25
rõivad, jalatsid, peakatted.

Klass 36
kindlustus; kindlustuskonsultatsioonid; rahalised ja finantstehingud; finantskonsultatsioonid; laenud (finantstehingud); maaklerlus, vahendus; rahaülekanded (elektroonilised); finantssponsorlus, majanduslik sponsorlus; väärtpaberite vahendamine; investeeringud, kapitalimahutused; järelmaksuga müük; kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvara vahendusteenused.

Klass 41
haridus; väljaõpe; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; spordi- ja kultuurialane tegevus; õpetamine; fotograafia; digitaalkuvamisteenused; tõlkimine; raamatute kirjastamine, avaldamine; tekstide kirjastamine, avaldamine (v.a reklaamtekstid); elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaetavad); kompaktkirjastamine; etenduste lavastamine, produtseerimine; stsenaristiteenused; tele- ja raadioprogrammide lavastamine, valmistamine, produtseerimine; filmitootmine, -produtseerimine; videofilmide tootmine, produtseerimine; videofilmide montaaz; subtiitrimine; lindistusstuudioteenused; filmide üürimine, laenutus; filmiprojektorite ja muu juurdekuuluva üürimine, laenutus; helitehnikaseadmete üürimine, rentimine, laenutus; hasartmängude korraldamine; klubiteenused (meelelahutus või haridus); ööklubid; mänguteenused arvutivõrgus; seminaride korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine ja läbiviimine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine.

Registreeringu number     45342
Registreerimise kuupäev    29.07.2008
Registreerimistaotluse number    M200700334
Kehtivuse lõppemise kuupäev    29.07.2018
Avaldamise kuupäev    01.04.2008
Kaubamärk    imemees
Omanik    Veebimees OÜ, Pere 3, Rakvere 44315 Lääne-Viru maakond EE
Patendivolinik    Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22 10118 Tallinn

Klass 16
paber, papp, kartong ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; perioodika, trükised, ajakirjad, ajalehed, albumid, almanahhid, brošüürid, fotod, päevapildid, infolehed, sõnumilehed, kalendrid, kataloogid, käsiraamatud, loendid, nimestikud, registrid, perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised, pildid, pisitrükised, plakatid, prospektid, raamatud, trükitooted, trükiväljaanded; reklaamtrükised ja infolehed; reklaamkleebised; köitematerjal; fotod; kontoritarbed; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid (maalimiseks); kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; plastiklehed, pakkimis- ja pakendamiskotid ning -taskud; trükitüübid; klišeed.

Klass 35
reklaam; reklaamiagentuurid; reklaamivahendus; reklaamitekstide publitseerimine, avaldamine; reklaammaterajalide ettevalmistamine, kaasajastamine, moderniseerimine, levitamine; reklaami või müügi modelleerimine; postimüügireklaam; reklaam arvutivõrgu vahendusel; raadio- ja telereklaam; reklaamiaja rentimine massiteabevahendites; reklaammaterjalide ja reklaampindade üürimine; näidiste levitamine; müügikampaaniad; kaupade demonstreerimine; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; pressiülevaateteenused; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); äri- ja kaubandusinfo, sealhulgas interneti vahendusel; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaubandusteabeagentuurid; ajalehtede tellimise organiseerimine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; kontoriteenused; dokumentide paljundamine; fotokopeerimine; kontorimasinate ja -sisseseadete, sealhulgas koopiamasinate rentimine, üürimine; tekstitöötlus; arvuti andmebaasidesse info kogumine, info süstematiseerimine arvuti andmebaasides; turu-uuringud; küsitlused, rahvastikuküsitlused; ärijuhtimine; ärialased uuringud, küsitlused; spetsialisti ärialased konsultatsioonid.

Klass 42
andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele; arvutiprogrammide koostamine; arvutiprogrammide dubleerimine, elektroonilisele andmekandjale ülekandmine; arvutiriistvara-alased konsultatsioonid; arvutisüsteemide analüüs; arvutitarkvara hooldamine; arvutitarkvara kujundus; arvutite ja tarkvara rentimine, üürimine; arvutiprogrammide dubleerimine; graafiline kujundus; ilmaennustus, ilmateated; tarkvara installeerimine; intellektuaalomandi litsentsimine; intellektuaalomandi-alased konsultatsioonid; graafiline kujundamine; tarkvara installeerimine; tarkvara ajutise kasutamise võimaldamine; otsingumootoritega kindlustamine; veebisaitide ja infoportaalide loomise, disaini ja haldamise teenus; veebisaitide majutamine, hostimine; veebiserverite rent.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga